Statoil: Når gode råd er unge – Innovasjon – Huddlestock

Statoil: Når gode råd er unge – Innovasjon

Statoil: Når gode råd er unge – Innovasjon

I «Når gode råd er unge» står dialogen med de unge, og de store dilemmaene Norge og vår industri står overfor i sentrum. Unge mennesker med ulike perspektiver, bakgrunner og tilnærminger har møtt Statoils ledere til dialog og refleksjon. Møtene er blitt dokumentert og klippet sammen til flere korte filmer. De unge som har bidratt har ingen direkte tilknytning til Statoil. Likevel er de nysgjerrige og engasjerte i temaer som påvirker oss alle; klima og velferd, arbeidsplasser, innovasjon og nye energiløsninger. I denne filmen møter Murshid M. Ali (32 år), grunder og CEO Huddlestock til dialog med Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.